Moduł RSA24 BI

image-placeholder.jpg

RSA24 BI

RSA24 Business Intelligence (RSA24 BI) to nowoczesne rozwiązanie oparte na technologii hurtowni danych. Jego podstawową rolą jest dostarczenie uporządkowanej i zrozumiałej informacji wspomagającej podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządzania siecią. Dostarcza wielowymiarowe analizy, systemy raportowania, moduły integracyjne.

Korzyści biznesowe i operacyjne:

  • Redukcja kosztów i wzrost efektywności raportowania i analiz
  • Kontrola i prognozowanie płynności instytucji
  • Wzrost jakości obsługi klienta
  • Łatwy i szybki dostęp do informacji
  • Wsparcie strategii zwiększania sprzedaży na nowych rynkach