Moduł RSA24 Connector

image-placeholder.jpg

RSA24 Connector

Moduł zapewniający synchronizację on-line danych z aptek z systemem centralnym RSA24 Core. Dzięki niemu możliwa jest szczegółowa analiza w czasie rzeczywistym danych dotyczących sprzedaży, zakupów, stanów magazynowych i wielu innych procesów.

Dodatkowo moduł umożliwia:

  • Elastyczne zarządzanie produktami podlegającymi monitoringowi
  • Segmentowanie grup aptek pod kątem rodzaju, ilości i częstotliwości dostarczanych danych
  • Monitoring analizowanych aptek pod kątem łączności z centralą
  • Synchronizację danych archiwalnych